ראשי » רכש לוגיסטיקה תפעול וציי רכב » חוקרי תאונות דרכים ובטיחות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חוקרי תאונות דרכים ובטיחות

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

תחקור ושחזור תאונות דרכים | תחקור אירועי בטיחות
עפ”י האגודה הלאומית לבטיחות ותעבורה  N.T.S.B
PROFESSIONAL  ACCIDENT & SAFETY  INVESTIGATOR
תאונות אינן קורות הן נגרמות – זיהוי נקודות כשל.
החוקר הינו בעל הכשרה מקצועית ויש בחוות דעתו כדי להוות כלי מכריע בהליך המשפטי. לחוות דעתו יש משקל רב בשיקולי פסק הדין.
מידי שנה נפתחים בבתי המשפט אלפי תביעות אזרחיות/פליליות ולעיתים רבות נזקק בית המשפט לגורם אמין ומקצועי אשר יכול לעזור לבית המשפט, כל כשל הינו הזדמנות לבחינה מעמיקה של תהליכי עבודה נהלים ציוד הדרכות בקרות להפקת לקחים ולמניעת תאונות.
קורס חוקרי תאונות  פרקטיקה CASE STUDY  הקורס הינו המקצועי והמעמיק ביותר שהתקיים עד כה בשילוב טכנולוגיות עזר.
הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע לביצוע  חקירת תאונות, אופן כתיבת והצגת תחקיר בטיחותי, הפקת לקחים למניעה וצמצום תאונות, שיפור תהליכי עבודה בארגון  וכן  לצורך מתן חוות דעת מקצועית.


קהל יעד ותנאי קבלה

קציני בטיחות בתעבורה, שמאי רכב, עו”ד, מנהלי תחבורה, ממונה בטיחות, מנהלי ציי רכב, רכזי תחבורה בכירים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לחקירת  תאונות דרכים  כלים מבצעייםמהות חקירת תאונות דרכיםתפקידי מפקח דרכים, וועדת בטיחות וממונה הבטיחות בהקשר של תאונות דרכיםהבנת החשיבות חקירת תאונה בסיוע במניעת תאונותמאפיינים וסוגי תאונות דרכיםמודל חקירת 5-M  הגורם האנושי, סביבתי, ניהולי ציוד | רכב ותשתיות MANGEMENTכלים לחקירת תאונות דרכים | תאונות עבודהמודלים לתחקור אירועי בטיחותשאלות יסוד בחקירת תאונות דרכים | תאונות עבודהכלים ואמצעיים לחקירת תאונות | התארגנות לחקירהדו”ח מסכם חוות דעת מקצועית – עדות חוקר מומחהאופן כתיבת ממצאים, מסקנות, המלצות, לקחיםעקרונות בכתיבת דו”ח מסכם לתחקירפרקטיקה שלבים בכתיבת חוות דעתעקרונות בהצגת תחקירתרגיל בכתיבת דו”ח  לתחקיר מסכם והצגתוזמני הגשת חוות דעת מומחה| בעלי הדין | ביהמ”שחקירת תאונות  שחזור תאונות דרכיםדוגמאות ממגוון חקירות תאונות דרכים זירת התאונהתפקיד בוחן התנועה קביעת מסלול מעורבים מיקום היעדסימנים תיעוד  מהזירה סימני צמיגים – בלימהסימני צמיגים דחיפה, סימני צמיגים הטבעה | אחרשחזור תאונות דרכים, שחזור שדה ראיהשחזור תאונות דרכים עם הולך רגל שחזור עם נזקיםדוח בוחן תנועה ואופן עריכתו, איתור כשלים בתשתיותסיוע מז”פ בחקירת תאונות דרכיםחידושים טכנולוגיים בבטיחות כלי רכב למניעת תאונותניתוח חוות דעת מהשטח סימולציות תרגול מעשיחוקרי תאונות  בהליך משפטי כב’ השופטת המחוזית מהות לחקירת תאונות עבודה פרקטיקההיבט החוקי משפטי של בירור תאונות עבודהתפקיד מפקח עבודה וועדת בטיחות וממונה בטיחותבקשר לתאונות עבודההבנת חשיבות חקירת תאונה בסיוע במניעת תאונותמאפיינים וסוגי תאונות והגורמים לתאונות עבודהניהול  ואופן החקירה, כתיבת חוות דעת מקצועיים דוגמאות פרקטיקה לחקירהחקירת אירוע על ידי חוקר מומחה | אירועים מורכביםמתן דגש על אופן החקירה וכתיבת תחקיר בטיחותיפרקטיקה בהצגת תחקיר בטיחותיאחריות אישית מקצועית של נושא משרה | חוקרדוגמאות מעשיות לחוות דעת נפוצות- עמידה בדרישותבדיקה והנצחת הזירה  צילום בהיבט החקירתיצילום הזירה בתהליך מסודר ומקצועימה לצלם, באלה אמצעים לצלם (סוג המצלמה)דגש רישום פרוטוקול הביקור של המומחה/ חוקר בזירהשרטוט, תכניות , ותרשמים מתיעוד הזירה ראיותאסטרטגיה וטכנולוגיות מתקדמות כחלק מהחקירהאיסוף ממצאים עדויות ניתוח חומר החקירה דיני ראיותתשאול עדים מאירועים קשים שראו חלק מהאירועתשאול וגביית עדויות איסוף ממצאים עפ”י שיטת 5M-תרגול וסימולציות של גביית עדויותניתוח חומר החקירה כלים וקווים מנחים לתהליךמתן עדות בבתי משפט | עדים מומחים | חוקים ותקנותהופעה בבתי משפט פסיכולוגיה כלליים והנחיותתרגול הכנת חוות דעת חוקרים-לבית המשפטכלים לחקירת תאונות| מאפייני וסוגי תאונות עבודהמודלים לתחקור אירועי בטיחות | שאלון יסוד בחקירותתפקידי מפקח עבודה וועדות בטיחות למניעת תאונותכתיבת דו”ח מסכם | תרגיל בכתיבת דוחות והצגתו | תחקירסיור מקצועי – תרגולים ומבחן מסכם

סגל מרצים

מהנדס בטיחות B.SC רז ז. : מבכירי חוקרי התאונות בישראל מנחה וחוקר משרד הביטחון (ל)
דוקטורנט ה. ל. – M.A : מבכירי חוקרי תאונות | ושחזור תאונות בישראל, בכיר משטרת ישראל, מומחה לחקר תאונות (ל)
כבוד השופטת המחוזית צימרינג בית המשפט המחוזי : חוקרים בהליך המשפטי מעמד עד מומחה


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם, תוענק תעודת גמר של חוקרי תאונות דרכים ובטיחות.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30
22 מפגשים + סיור שטח


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב