ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » חשב כמויות כמאי בנייה ותשתיות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

חשב כמויות כמאי בנייה ותשתיות

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס חשב כמויות הנדסי בנייה ותשתיות C.E.Q  (COST ENGINEERING QUANTITIES)
תכנון ואומדנים, בניית כתבי כמויות, תמחור, הכנה למכרזים, שיטות התחשבנות קבלן ראשי | משנה.

עבודות בנייה מתאפיינות בשימוש בסוגיים שונים  של חומרים  שעלותם מגיע למאות אלפי שקלים הדרך הכי טובה לחסוך בהוצאות  היא לחשב מראש את הכמויות  הגורמים המשפיעים על עלויות הבנייה, הוא חישוב הכמויות ומדידת הכמויות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט עוד לפני שיצא לפועל חשב כמויות מקצועי  הוא חלק בלתי נפרד מצוות התכנון הוא ממונה על תקציב הפרויקט החל מחישוב כמויות לכלל הפרויקט, תמחור החומר כולל פחת  ושכר עבודה עד לקבלת תמונה תקציבית מלאה חישוב כמויות לקבלנים ויזמים משלב שלד ועד שלב גמר.

תפקיד חשב כמויות הנדסי בניהול פרויקטים, בקרה תקציבית שימוש במחירונים דקל, תוכנת בינארית EXCEL אוטוקאד המפרט הכללי לעבודות בנייה מאגר מאוחד (ספר הכחול). הכנת כתבי כמויות ואומדנים, סיוג פרויקטים שונים ענף הבנייה, חיסכון בהוצאות חישוב כמויות מדויקות, מכרזים ומסמכי חוזה, שיטות התחשבנות, הכנת חשבונות קבלן ראשי, מפרט כללי, מפרט מיוחד עבודות, בהתאמה משיפוץ דירות ועד לבניני מגורים | פרויקטים, התחדשות עירונית ועוד. תכנון תקציב וחישוב כתב כמויות מקצועי הכולל את כל מרכיבי העבודה והחומרים במסגרת פרויקטים בנדל”ן מהווה את אחד מאבני היסוד ומונע חריגות בתקציב המעכב את השלמת ביצוע העבודה. כתב כמויות ומחירים סוגי עבודות שלבי פעילות ממסירת העבודה ביצועה ומסירת הפרויקט. שיטות המדידה, כלים לחישובי כמויות, קריאת תוכניות, סוגי התוכניות תחשיבי עבודה.

מטרת הקורס: להכשיר אותך בתחום חשב כמויות הנדסי מקצוען. קורס כמאי ולימודי כמאות לצורך הקניית כלים מתקדמים בתכנון מסגרת תקציב נכונה, עלויות הפרויקט ובסיס לתמחור והגשת חשבונות, מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע הפרויקט עוד לפני יציאתו, בדיקת מאפייני הפרויקט היקף לוחות זמנים, ותוכנית אדריכלית חשב כמויות הנדסי הוא ההבדל  בין הצלחה וכישלון של עבודות בנייה השונות, והסנכרון בין הצד היוזם לצד המבצע.


קהל יעד ותנאי קבלה

מנהלי פרויקטים, קבלנים, מפקחים, הנדסאים, מהנדסים, חשבי כמויות, משרדי תכנון והנדסה, אדריכלים, לעוסקים בתכנון ובנייה.


נושאי לימוד

כתבי כמויות חישובי כמויות אומדנים הכנת לו”ז ומשאבים מבוא לכתבי כמויות |החומרים והכמות הדרושים לבנייה | שיפוץתפקיד חשב כמויות בניהול פרוייקטים | בקרה תקציביתמהו כתב כמויות מקצועי|איך מבצעים כתבי כמויות | הגנותכתב כמויות  החל מפיתוח הקרקע ועד לגמר ומסירת הפרוייקטסיווג כתבי כמויות עפ”י סוג הפרויקט ,שיטות מדידההערכת עלויות  של הפרוייקט ובסיס לתמחור פרוייקטים | שיפוץהצעות מחיר מספקים שונים|מסמך מחייב במסגרת הסכם עבודהכתב כמויות |מהווה מסמך משפטי משיפוץ קטן ועד לבנייהעולם התוכן בכתבי כמויות |ניתוח ובדיקת עלויות ישירות ועקיפות
חישובי כמויות קריאת תוכניות סוגי תוכניות תחשיבי עבודה, הספק עבודה, עפ”י סוג הפרויקט הספקי עבודה, עבודות מוקדמות תנודות שכר וחומריםעריכת אומדנים לכלל החומרים המרכיבים את המבנהחישוב כמויות להצעה במכרז,חישוב כמויות לביצוע,חריגיםעריכת חריגים בבניה, בניית תקציב בדיקת תקציבחישוב כמויות תשתית,חישוב כמויות פיתוח, אדכילות ונוףחישוב כמויות מתכניות ומפרטים והערכת העלויות לו”זממשקים בתהליך הבנייה|חישובים וכתבי כמויות תאום ביניהם
חישובי כמויות עבודות עפר | עבודות בטון  עבודות בנייה  בלבנים | בלוקים בטון, שטחי טפסנות מחיצות פנים וחוץ חישוב כמויות עבודות עבודות עפר חפירה, דיפון, שלד, גמר ופיתוחתקרות בטון | רצפון בטון | בנייה מבלוקי ביטוןקירות בטון \ רפסודה יסודות בודדים קורות שלובותקורות עליונות משולשי ביטון משטחים משופעים משטחי ביניים | יציקת עמודיםבידוד חיזוקי ברזל יצירת קורות יציקת קירות בטון ומדרגות
חישוב כמויות עבודות חשמל אינסטלציה ביוב תיעול מיזוג חישוב  צנרת חשמל,אביזרים תאורה  חיווט,אשור תקינותאינסטלציה צנרת עפ”י תקן  מערכת המים הדלוחין והשופכיןחיבור |כלים סניטארים ברזים אביזרי אמבטיה בדיקת רטיבותמערכות מיזוג אויר מפרטים ,התקנה, ניטור  ציוד לפרוייקטחישוב כמויות תשתיות פיתוח האתר אדריכלות גנים ונוףכתב כמויות, מכרזים ומסמכי חוזה, הצעות מחיר, התחשבנותסוגי מכרזים ומסמכי חוזה, סוגי מפרטים שיטות התחשבנותאינדקס מחירונים |מפרטים ספר הכחול מפרט כללי מפרט מיוחדשיטות התחשבנות שלבי הביצוע ממסירת העבודה ביצוע  וגמרחישוב תשומות עבודה הכנות ועבודות מקדימות|תקורות אתרכלי עבודה מעקב ורכש לאורך תהליך הביצוע של הפרוייקטעריכת חשבונות ביניים|חשבון סופי לקבלני ביצוע וקבלני משנהכתבי כמויות למכרזים פאשוליים|מכרזים למדידה והערכת כמויותחישוב כמויות באופן ממוחשב ואישורם אל מול גורמי הפיקוח
אחריות אישית מקצועית נושא משרה  חשב כמויות הנדסי שיטות התקשרות ,חוזי פיקוח, אומדן עלויות  אשורי תשלוםהיבטיים משפטיים מניעת חריגות מהתקציב שהוצע בפרויקטכתיבת חוות דעת ,הפרת הסכמים ניהול סיכוניםניהול חוזים מכרזים והתקשרויות  חוזי התקשרותהכרת חוזים ומפרטים התאמת תוכניות למפרט והחוזההגדרת הסכמי עבודה |הזמנת עבודה מבוסס על הסכם מסגרתדווח התחייבויות ויתרות הכנסות מול הוצאות ברמת חוזה וביצועניתוח ובדיקת עלויות ישירות ועקיפות בהתאם לתנאי הפרויקט
חישובי כמויות עבודות איטום ובידוד, עבודות אבן, טיח, ונגרות איטום קומת מרתף איטום גגות איטום חדרים רטוביםאיטום גג רעפים איטום לקירות חוץ מחופים באבן או אריחיםחיפוי יבש או רטוב איטום מרפסות חלונות חוץ קירות חוץ, חניונים עצר כימיטיח  חיצוני תקרות | גדרות  טיח פנימי  הכולל תקרותנגרות מטבח ארונות קיר דלתות עץ ארונות אמבטיה וריהוט נוסףחלונות ודלתות התקנת משקופיים פנים וחוץ, מסגרות אלומניום
חישוב כמויות עבודות ריצוף צבע חיפוי אבן קונסטרוקציות חישוב כמויות עבודות ריצוף|עבודות צביעה | עבודות אלומניוםחומרים כלים וציוד צביעת פנים וחוץ  תקרות צביעה חיצונית מבנהריצוף מילוי והכנה  לריצוף בכל המבנהמילוי התקנת פנלים חיפוי חדרים רטוביםחישוב קונסטרוקציה, חישוב רעפיםחישוב עבודות אלומניום עפ”י מפרט קבלן | חשב כמויות

סגל מרצים

רכז מקצועי: משה הכהן מהנדס אזרחי יועץ מומחה פיקוח בנייה חישוב כמויות ואומדנים לפרויקטים  תמחור מכרזים בכיר בענף
עו”ד מירב ברזל : מומחית  חוות דעת הנדסיות
כב’ השופטת חשב כמויות הנדסי בראי בית המשפט: מהנדס | הנדסאי מנהל פרויקט קבלן מתכנן יזם בראי בית המשפט


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 20:30-17:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב