ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מפקח בנייה בכיר

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קו הגנה מקצועי, הגורם המייצג, אינטגרציה בין מתכנן, קבלן יזם, דיירים, זיהוי כשל הנדסי.

ענף הבנייה והתשתיות הינו המנוע צמיחה מס 1 המשפיע ביותר בעשור האחרון בארץ ובחו”ל, לאור מורכבות הפרויקטים ,כניסה של טכנולוגיות ושיטת בנייה מתקדמות חומרי בנייה חדשים עולה הצורך בבעלי מקצוע מיומנים, מפקחי בנייה מקצועיים עומדים בחזית הידע מרמת התכנון ועד המסירה.

מטרת קורס מפקח בנייה הנדסי בכיר הקניית כלים מקצועיים מתקדמים בניהול איכות בבנייה ותשתיות ומניעת ליקויים וכשלים הכרת חוקים תקנות, בקרת ביצוע  הבנייה אינטגרציה מול בעלי עניין משלב היזום, תיכנון, ביצוע, ומסירה. בחירה נכונה של המתכננים , הקבלנים  הצעות מחיר, חומרי הבנייה והגימור , חלוקת משאבים נכונה בניית לוחות זמנים. ייצג לקוחות  במקצועיות ולשלב ולתאם בין דרישות היזם דרישות המתכנן , קבלן, זכויות הדיירים. נלמד את התהליך משלב התכנון, דרך רישוי וקבלת  היתר לבנייה, הגורמים המאשרים והסמכויות שלהם, דרישות החוק התקנים והנהלים בהתאם לחוק תכנון ובנייה בקרת איכות בדיקת טיב החומרים לקיחת דגימות מעבדות ליקוי בנייה  ועד קבלת טופס 4 ושנת בדק ,נציג מקרים מהשטח ומבתי המשפט. כמו כן, נתייחס למקרי קצה ייחודיים.


קהל יעד ותנאי קבלה

לעוסקים בענף הנדל”ן והתשתיות, מנהלי פרויקטים, מתכננים, מפקחים מהנדסים, הנדסאים, קבלנים, אדריכלים, יזמים לעובדי בנייה ציבורית ברשויות מקומיות’ למעוניינים להעשיר את הידע שלהם בענף.


נושאי לימוד

מבוא הגדרת תפקיד מפקח בנייה, חוק התכנון והבנייה דרישות החוק ,התקן והנהלים ,פיקוח צמוד עליון, בקרת ביצועתפקידו של מפקח בנייה,גבולות אחריות,ניהול ותיעוד הפרויקטחוק התכנון והבנייה תשכ”ה |1965 ליקויי בנייה|בדק בית,דוחותקוד הבנייה החדש איכות התכנון והבנייה בראיית מפקח בנייההתאמות בין התוכניות המפרט הטכני והביצוע, תיק הגשהאחריות מפקח בנייה בראי בית המשפט כב השופטת המחוזית
תכנון ובניית תקציב | לוחות זמנים פרט וגאנט, ניהול אתר תהליך תכנון תקציב אשור חשבונית קבלן |דוחות מעקב ובקרההערכת אומדן תקציב בשלב היזום (חלופות)זירוז תהליכים |רישוי בנייה פתיחת חסמיםארגון תוכניות לביצוע|תיעוד וצילום|תכנון יועצים ומפרטיםעלויות קרקע|תכנון| מיסים|מימון|ביצוע|שלד מעטפת|אכלוסבעלי תפקידים בניהול וארגון אתר בנייהמיגון וגידור/שטחי אחסון/דרכי מעבר וגישה/אזורי בנייהארגון אתר, סגירת כבישים תנועה, עיריות, תשתיות ופיתוח
כתבי כמויות, הצעות מחיר, מפרטים טכניים בפיקוח בנייה תוכנית מעקב ובקרה עפ”י התקדמות הפרוייקט תיקונים,שינוייםכתב כמויות לאחר שרטוט תוכנית אדריכלית הינו מפת הדרכיםניהול ממשקים מפרטים טכניים כלים מעשיים לעמידה בלחצייםפורמט כתבי כמויות החל משיפוץ קטן ועד לבניית בית ועוד..ניהול ממוחשב פיקוח וניהול בנייה בינארית MS PROJECT
תהליכי בקרה הנדסיים עבודות גמר מניעת כשלים כשלים בעבודות אינסטלציה סניטארית תקנים מחייביםמניעת כשלים בעבודות חיפוי ובידוד חיפוי קירות חוץעבודות ריצוף וחיפוי ת”י 1555 , עבודות אבן ת”י 2378מערכות איטום מבנים שיטות וחומרים מה מתאים למה!תקן 1752 חלק 1 הכנת גגות/תשתית לפני איטום מבניםמניעת כשלים וליקויים בעבודות ריצוף וחיפוי, החלקות
תהליך המסירה טופס 4 הוועדה מקומית, היתר שינויים מעקב משימות ובדיקות לצורך קבלת טופס 4 מיפוי כשליםהתאמת הבנייה להיתר הבנייה, תקינות הבטון בשלד המבנהמיגון + תקנות פיקוד העורף + מערכות סינון אוויראשורי תקינות ,כיבוי אש, תקינות מחברת הגז, תצהיר מודדפגמים וליקויי בנייה עיכובים בקבלת טופס 4 כלים מעשיים
מפקח בנייה, חוות דעת, עד מומחה בבתי משפט מבוא לעולם המשפט הליכי חוות דעתמיהו עד מומחה/ סוגי עדות מומחיםפרקטיקה שלבים בכתיבת חוות דעתזמני הגשת חוות דעת מומחה/ בעלי הדין/ביהמ”שדוגמאות מעשיות לחוות דעת נפוצות- פתרונות
פיקוח עבודות שלד ומעטפת הבניין, קונסטרוקציה יסודות שלד וקרקע היבטים מרכזיים בתהליך איכות הבנייהסוגי תקרות , הצגת מערכת בטון מזוין ת”י 466עבודות שלד בפרויקטים של תמ”א 38 |שיטת ברנוביץקרקע ביסוס ועבודות פיתוח \מיסעות גמישות ת”י 1571פיקוח יסודות,יציקת רצפה,ממ”ד,עמודים וקירות חיצוניים,תקרהמניעת כשלים בבדיקות בטון טיב החומרים דגימות חריגותעבודות טיח תקן 1920 טיח וגבס
שיטות התקשרות, חוזיים, היבטים משפטים פיקוח בנייה שיטות התקשרות ,חוזי פיקוח, שנת בדק אחריות, אשורי תשלוםהיבטיים משפטיים בניית אסטרטגיה מנצחת במשא ומתןמהי תכססנות ובקרת מותרת ,הפרת הסכמים ניהול סיכוניםניהול חוזים מכרזים והתקשרויות חוזי התקשרות תמחורהכרת חוזים ומפרטי מכר התאמת תוכניות למפרט מכר וחוזהניתוח ובדיקת עלויות ישירות ועקיפות בהתאם לתנאי הפרויקטשיטות התקשרות רגילה, פאשולי, COST עלות +רווחרווח קבוע,עידוד לרווח,זמן+חומר, פרוייקט מפתח תרגולים
בטיחות בבנייה, אביזרים ובדיקות חובה, עבודה בגובה, נגישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה תשמ”ח 1988ניהול סיכונים בבטיחות תקציב יחודי סקר סיכונים זיהוי כשליםהדרכות בטיחות,ביטוח האתר, גידור,שילוט בטיחות, פינוי מפגעיםגיבוש צוות לאיתור סיכונים משלב התכנון שילוב קבלני משנהנגישות מתו”ס ת”י 1918 נגישות בפרויקטי תמ”א 38
בקרה הנדסית מערכות אלקטרו מכאניות ומניעת כשלים פיקוח על עבודות חשמל, תאורה מתח נמוך תשתיות תקשורת בזקתשתיות עירוניות שפכים ניקוזים אספקת מים לשתיה ולכב”אחיבור לרשת החשמל בקרת מבנה, בטיחות וגילוי אש כריזה וחרוםכשלים מערכות מיזוג אויר,אוורור חימום קירור, מעליות, גנרטורכשלים בעבודות אלומניום,גבס, שפכטל, צבע ריצוף, אקוסטיקהתאום מערכות (סופרפוזיציה) בין מתכנננים קבלנים בודקים חיצוניים
קבלת היתר אכלוס טופס 5 , בדק בית דוחות מתקנים ביקורת היתר אכלוס הועדה המקומית לתכנון ובנייה התאמה לדרישותההבדל בין טופס 4 לטופס 5 שנה לאחר קבלת הייתרתהליך אכלוס חוזה התקשרות,תיק בניין,התאמת תשתיות לדרישותאכלוס בדק ליקויים,אפיון דרישות,ביצוע תיקוני גמר, תהליך מסירהבדק בית ליקוי בנייה עפ”י חוק ותקנות הבנייה , אחריות הקבלן
חידושים ענף הבנייה טכנולוגיות חומרים, בנייה ירוקה בנייה מודולרית הפיכת תהליך וזמני הבנייה למהירים וחסכונייםסינרגיה בין 3 השלבים תכנון יצור והביצוע בשטח תיאום מערכותתקן בנייה ירוקה 5281 תכנון ישום חומרים ירוקים חסכון באנרגיהמערכות בקרה חכמה בבנינים ,בנינים מאופסי אנרגיהחידושים טכנולוגיות שיטות ואמצעים לתיעוש בבניה
סיור מקצועי בשלב השלד, תפר, פרויקט שלב הגמר
פרויקט משלב קבלת תוכנית אדריכלית, ביצוע מכרז, התחלת בנייה, הכנת אומדן  תקציב לפרויקט, כתבי כמויות מסירה ואכלוס טופס 4
בראי בית המשפט כבוד השופטת המחוזית צימירינג  מפקחי בנייה |קבלנים| יזמים| בראי בית המשפט

סגל מרצים

מהנדס רזי רשם הקבלנים (משרד הבינוי) מינהל הנדסה יור’ ועדת מכרזים (ל)
דני חייט BSC  יועץ בכיר לניהול פרויקטים בינלאומיים פיקוח בנייה מלווה יזמים קבלנים  בכיר בענף
דורון .ע הנדסת בניין יועץ מומחה בכיר לעבודות גמר ניהול ופיקוח בדק בית תמ”א 38
ליאור ד הנדסת בניין יועץ מומחה בכיר לעבודות גמר ניהול ופיקוח בדק בית טופס 4 גמרים
עו”ד ונוטריון  מירב ב : מומחית  חוות דעת בוררויות משפטיות,  ענף הבנייה פיקוח ויזמות
אדריכלית יעל ק מנהלת אגף רשויות ורישוי מנהל התכנון משרד האוצר (ל)  (רגולציה)
*שופטת מחוזית בנושא: יועץ מומחה , מפקח , קבלן מתכנן יזם בראי בית המשפט


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בקורס מפקח בנייה בכיר תוענק:
תעודת גמר מטעם מכללת מישלב מפקח בנייה הנדסי בכיר .
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב