ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » מתכנן מערכות מיזוג אוויר A.C.S.P

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מתכנן מערכות מיזוג אוויר A.C.S.P

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

העמקת הידע לתכנון מערכות מיזוג אויר בהתאם להנחיות וחישובים תוך הכרות עקרונות התכנון ותקנים ישראלים הקיימים בתחום.
היבטי פיקוח עליון ופיקוח מעשי בשטח. דגש על הכרת ציוד ובחירתו, חידושים בתחום ומתן פתרונות ולאבטחת איכות המערכת ותפקודה התקין.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע, קבלני מערכות מיזוג אויר, הנדסאים, מהנדסים, העוסקים באפיון ותכנון מתקינם או בניהול ופיקוח על הפרויקטים של מערכות
מיזוג האויר המעונינים בהרחבת הידע המקצועי בענף.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא מטרות וציפיותהגדרה וסיווג של מערכות מיזוג אוירשיקולים לבחירת מערכות למתקניםאפיון תהליכי אוויר ממוזג ( פסיכרומטריה ודיאגרמה)תכנון מערכות רב מאידים VRV/Fמערכי מפוחים ומשאבותבטיחות אש ותקן 1001מזגני אוויר ותקן 994תכנון בחירה ואפיון צילרים מגדלי קירורתכנון בחירה ואפיון מערכות פקוד ובקרהעקרונות תכנון מערכות קירור למיזוג אוירסיווג ובחירה קררים ושמניםמערכות חשמל למיזוג אוירתכנון מערכות אוורור נידוף (פינוי עשן)תכנון למזעור רעש וזעזועים (אקוסטיקה)תרגיל תכנון מסכם

סגל מרצים

רכז מקצועי: מהנדס בראלי ח. מומחה לפראונים /מ.מיזוג אויר
מהנדס מיזוג אויר איל ו. – מנהל חברת ברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל
ד”ר מיכאל פ. – אקוסטיקה רעש וזעזועים


תעודות

למסיימים בהצלחה תוענק:
תעודת גמר של “מתכנן מערכות מיזוג אויר” מטעם מכללת מישלב
(יתרון בהתמודדות על מכרזים/ פרויקטים)
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב