ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קריאת תוכניות בניה

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

קורס קריאת תוכניות בנייה READING CONSTRUCTION PLANS
תוכנית אדריכלית קונסטרוקציה, הנדסיות, שרטוט טכני פיתוח אינסטלציה מים ביוב חשמל מיזוג תאורה.

עפ”י חוק התכנון והבנייה תשכ”ה 1965 תיקון 116 (2018) קוד הבנייה החדש איכות התכנון  והבנייה תב”ע ותוכניות להיתר(גרמושקה)חוק התכנון סעיף 145 המפרט הבין-משרדי לעבודות בניין כתבי כמויות תיאום בקשה להיתר בנייה פעולות מקדימות תוכנית מדידה. הממשקים בין  תכנון , רישוי , פיקוח,  לוחות זמנים, ותקציב. חוק תמ”א 38  דו”ח אפס  |פינוי בינוי| התחדשות עירונית ההתאמות  בין התוכניות המפרט הטכני והביצוע, תיק הגשה הגורמים היועצים עד קבלת אשור אכלוס טופס 4.

עבודות בנייה מתאפיינות בשימוש בסוגיים שונים  של חומרים  שעלותם מגיע למאות אלפי שקלים הדרך הכי טובה לחסוך בהוצאות,  קריאה והבנת תוכניות ניתוח שרטוטים איתור ליקויים בהתאמה למפרטים המציגים את פרטי התכנון והפריסה של בית מבנה ,בניין  תוכניות בנייה משתנות במורכבות  בהתאם לגודל פרויקטים קטנים| גדולים  דורשים תוכניות מפורטות יותר בסופו של דבר תוכניות בנייה מהוות מרכיב מכריע בתהליך הבנייה אי אפשר לבנות ללא תוכניות בנייה.

תוכניות בנייה תוכניות קונסטרוקציה תוכניות אדריכליות
שליטה במיומנויות קריאת תוכניות בנייה מהווה את האינטגרציה בכל שלבי התכנון לבין השטח
איתור ליקויים בשלבים ראשוניים הסימונים המוסכמים בתהליך הבנייה שילוב תוכניות היועצים
קריאה והבנת  תוכניות  אדריכלות, שילוב תוכניות קונסטרוקציה  מפרטי בינוי תוכנית מדידה טופוגרפיה
בהתאמה  משיפוץ דירות  ועד לבניני מגורים |רבי קומות  | פרויקטים, התחדשות עירונית ועוד
תוכניות קונסטרוקציה. בטונים ,ברזל, ממ”דים חתכים ,זיון, דיפון חפירה גגות פלדה בהתאמה
הכרת תוכניות תברואה אינסטלציה מים ביוב ,תוכניות חשמל תאורה כיבוי אש, מיזוג אויר עיצוב פנים

מטרת הקורס: להכשיר אותך בקריאת תוכניות בנייה קונסטרוקציה – בודק תוכניות בכיר הקניית כלים מתקדמים שליטה מיומנות, מקצועית בתוכניות בנייה וקונסטרוקציה איתור ליקויים הסימונים המוסכמים הכרת שלבי תהליך התכנון היכולת להוציא לפועל בצורה מדויקת את תוכניות היועצים, תיאום בין התוכניות ובדיקת התאמה. לקרוא ולהבין תוכניות בנייה בקלות, הצלחה וכישלון  של פרויקטים, והסנכרון בין הצד המתכנן לצד המבצע.


קהל יעד ותנאי קבלה

מנהלי פרויקטים, קבלנים מפקחים הנדסאים מהנדסים חשבי כמויות משרדי תכנון והנדסה אדריכלים לעוסקים בתכנון ובנייה


נושאי לימוד

תוכניות אדריכליות תוכניות מדידה תוכנית טופוגרפיה קריאת תוכנית אדריכלית חתכים חזיתות פרטי בניין מתווה הנדסישימוש בקנה מידה חישוב השפה הגרפית סימונים מוסכמיםחתכים וחזיתות ופרטי בניין אפיון עפ”י קומות המבנה מפלסיםתוכניות פיתוח, מרתפים חניונים חשמל תקשורת מים גינוןחתכים חזיתות מדרגות זיהוי חתך מתוכנית, חתך חזית גובהפריסות פנימיות אלמונים נגרות מסגרות פרטי בניין בתוכנית
תוכניות קונסטרוקציה בהתאמה לתוכניות אדריכלות הצגת תוכניות הנדסיות תוכנית תקרה ,חתכים וחזיתותחתכים קונסטרוקטיבים ברזל בעמודים ברזל בקורותתוכניות ממ”דים תוכניות ביסוס תוכניות דיפון חפירה גגותהכרת תוכניות קונסטרוקציה כתבי כמויות חתכים מקומייםמפלסי בטונים סימון קורות ומפלסיהן תוכניות ברזל ,פלדה
קריאת תוכניות מיזוג אויר, מערכות אוורור כשלים נפוצים מערכות תעלות ומפלסים במיזוג, מיזוג מרכזי,מערכות איוורוראספקת אויר,אויר חוזר,יט”א חדרי מכונות איוורור חדרי שירותייםהכנה והצגת תכניות מיזוג עקרונות השרטוט חתכים ואלמנטיםדגשים הערות בתוכנית מיזוג למניעת כשלים בביצועתוכניות עיצוב פנים, תוכניות גבס, ריצוף תקרות מונמכותשרותיים מטבחים חיפויי קירות תוכניות תקרות מונמכותמיקום גופי תאורה מיזוג אויר כיבוי אש גלאי עשן וספרינקלרים
קריאת תוכניות אינסטלציה מים וביוב סניטארי תברואה צנרת אספקת מים קרים וחמים ,צנרת דלוחין שפכים מערכת ביובמערכת הזנת מים למבנים דירות רבי קומות חיבור לרשת המיםמערכות חימום מים סולארים חיבור לרשת הביוב העירוניתמאגרי מים מערכות מתזים ספרינקלרים , תשתיות גז גפ”םפרקטיקה קריאת מקרא תוכניות אינסטלציה עקרונות השרטוט
קריאת תוכניות חשמל תוכניות תאורה מתוכנית אדריכלות תוכניות מערכות חשמל דירתיות, מבנים בניינים ציבורי מסחרימערכות חשמל מתח נמוך,תוכנית חשמל עם מעגלים חיבור ללוחפרטי ביצוע בתוכניות חשמל אלמנטים עם קו ישיר ללוח,לוח ראשי, לוחות קומתיים חיבור לרשת כיבוי אש כריזה גלאיחדר טרנספורמציה ,הסימונים המוסכמים קריאת פרטי ביצוע.
קריאת תוכניות בניה זה היכולת להוציא לפועל בצורה מדויקת ואיכותית את התוכניות אשר תכנן אדריכל|מהנדסבשלב תוכניות אדריכליות תוכנית קונסטרוקציהתב”ע , הליך בקשה להיתרים גרמושקותלקרוא ולהבין תוכניות בנייה בקלותהצלחה וכישלון של פרויקטיםסנכרון בין הצד המתכנן לצד המבצעאי אפשר לבנות את הבניין ללא ידע בקריאת תוכניות
קריאת תוכניות בניה ממוחשבות
תרגיל פרויקט מסכם בקריאת תוכניות מערכות הבניין
בסיכום הקבלן צריך להוציא לפועל בצורה מדוייקת את כלל התוכניות
מוסמך בקריאה והבנת תוכניות בנייה תוכנית אדריכלית תוכנית קונסטרוקציה לביצוע בשטח

סגל מרצים

חן ריינר מהנדס אזרחי יועץ מומחה לפיקוח בנייה חישוב כמויות ואומדנים לפרויקטים תמחור מכרזים בכיר בענף
ליאור דהן הנדסה אזרחית יועץ מומחה קריאת תוכניות בנייה   לפיקוח בנייה חישוב כמויות ואומדנים
יהודה ללוקו מהנדס אזרחי יועץ מומחה פיקוח בנייה חישוב כמויות ואומדנים לפרויקטים  תמחור מכרזים בכיר בענף
רוני בתן הנדסת בניין מומחה חישוב כמויות ואומדנים לפרויקטים  תמחור מכרזים בכיר בענף


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 20:30-17:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב