ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

רכז נגישות מקצועי

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ”ח 1998. עפ”י תקן 1918 חלק 1-6 מ.התקנים. (משולב מגזר פרטי, ציבורי, עסקי). בניית תוכנית הנגשה/ תיק שטח/ סקר נגישות.
תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלויות התפתח מאוד בשנים האחרונות והמודעות לזכותם של אנשים עם מוגבלויות לשיווין זכויות מלא הביאה ליישום חוקים תקנות ותקנים מחייבים.
חוק שוויין זכויות מחייב ליישם את הוראות הנגישות על  כל נותני השרות בישראל – מגזר פרטי, ציבור, משרדים, חברות וארגונים, להנגיש את המקומות והשירותים שהם מספקים וליישם את הוראות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות באופן שוויוני, המחוקק קבע שכל המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות.
הפרה של חוק הנגישות עלולה לגרום תביעות הן מצד המדינה המפעילה פיקוח בפריסה ארצית והן מצד הציבור שיגרור תביעה בגין אי עמידה בחוק עד לגובה 60,000 ₪ ללא הוכחת נזק
חובת מינוי רכז נגישות – תיקון מס’ 2 לחוק הנגישות/ הפרה של חוק הנגישות.
תפקיד רכז הנגישות – להוביל את מהלך ההנגשה ולשמש כזרוע ביצועית ומפקחת.
מטרת הקורס הינה להכשיר אותך כרכז נגישות מקצועי לביצוע תהליך הנגשת הארגון על כל מרכיביו, להבין מה הן דרישות החוק כולל תקן 1918 ואת לוחות הזמנים הקבועים בו, בניית תוכנית הנגשה, תיק שטח, ביצוע סקר נגישות מקצועי עפ”י חוק יגרום לחסכון כספי רב.


קהל יעד ותנאי קבלה

הכשרת רכזי נגישות מקצועיים לביצוע תהליך הנגשת הארגון על כל מרכיביו.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותמהי נגישות ומהי מוגבלותתקנות הנגישות לשירות ונגישות מבנים –דרישות החוקתקן 1918 חלק 1/6 מ.התקניםהיבטים משפטיים בחוק הנגישות וההשפעות על הארגוןתקנות בניין קיים/תקנות תכנון ובנייה חלק   נגישות מעשית – מבנים תשתיות וסביבההכנת סקר בנינים קיימים/סקר נגישות השירותהתאמת הנגישות בארגון/הדרכת עובדיםתכנון וביצוע הנגשה לארגון עפ”י דרישות החוקתרגול מעשיהקניית כלים מעשיים להתאמת נגישותכסאות גלגלים, לקויי ראייה, ליקויי שמיעהשירות פרונטאלי, נגישות אתרי אינטרנטחידושים טכנולוגיים להתאמת הנגישות

סגל מרצים

רכז הקורס: ארז ג. – אדריכל , מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה


תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודת רכז נגישות מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב