ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » מנהלי פרויקטים בכירים בנייה ותשתיות (P.M.B)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מנהלי פרויקטים בכירים בנייה ותשתיות (P.M.B)

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

ענף הבנייה מהקטרים המובילים את המשק שינה את פניו בצורה משמעותית בשנים האחרונות, הענף נעשה מורכב עתיר תחומים נוספו לו מקצועות עם אופי של היי-טק והם דחקו את המקצועות הישנים והמסורתיים.
כמן כן המבנים של היום המצוידים במערכות אלקטרומכניות מחייבים התמקצעות בענף.
קורס ניהול פרויקטים של מכללת משלב הינו קורס מקיף בתחום בניהול ופיקוח חכם של פרויקטים ניהול ופיקוח מקצועי של פרויקטים בבניה מחייב הקניית ידע מקצועי עיוני עם ניסיון מעשי בשטח,
במסגרת הקורס יושם דגש על איכות גבוהה בתכנון הפרויקט ופיקוח על ביצועו חשיפה לחידושים בבניה כמו בנייה בת קיימא תכנון לבניה ירוקה וחסכונית משלב התכנון והרגולציה ועד שלב הביצוע וכן התייחסות גדולה להיבטים של תחזוקה וקיים. תוך עמידה במסגרת הזמן, התקציב ואיכות העבודה, הנחוצים להבטחת הפרויקט.
מטרת הקורס הינה הקניית כלים וטכניקות מתקדמות במסגרת האסטרטגיות הנהוגות בניהול פרויקטים בענף הבנייה. סל חידושים בניהול פרויקטים תוך עמידה במסגרת התקציב, הזמן ואיכות העבודה הנחוצים להצלחת הפרויקט והשפעתו על פעילויות הייזום התכנון הביצוע והאחזקה.


קהל יעד ותנאי קבלה

לעוסקים בענף הבניה והתשתיות , מנהלי פרויקטים מפקחים קבלים הנדסאים / מהנדס בניה , ולאנשי מבצוע המעוניינים להתמקצע בתחום ניהול פרויקטים


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד עקרונות הפרויקט וניהולועולם התוכן בניהול פרויקטים מחזור החייםגורמי הצלחה בניהול פרויקטתכנון וניהול פרויקט עלויות ואיכותניהול סיכונים בענף הבניהניהול וארגון אתרי בנייה/ פיקוח חכםהכנת לו”ז ופריסת משאביםמיגון וגידור/שטחי אחסון/דרכי מעבר וגישה/אזורי בנייה ועוד..ציוד בנייה כלכלה הנדסיתתחשיב מכר/תכנון פיננסי של פרויקטניתוח ובדיקת עלויות ישירות ועקיפותהכנת תקציב לפרויקט/תקצוב ותמחור פרויקטים.ניהול חוזים מכרזים והתקשרויות מ.פרויקט/קבלןהתנהלות חוזית במהלך הביצוע גמר המבנה ותחזוקהניהול חוזים מכרזים והתקשרויות ענף הבניה /קבלני משנהבניית אסטרטגיה מנצחת במשא ומתן/בנית הסכמי קבלני משנהחידושים בתקנים ומפרטיים(מכון התקנים)מיגון ענף הבנייהתמ”א 38 חיזוק ובינוי המדריך המלאאיכות התכנון ואיכות הביצוע, בקרת זמנים ועלויותהשרשרת הקריטית CCPMניהול ממוחשב של מנהל פרויקט/ הקבלן MS-PROJECTבטיחות בעבודה/ניהול סיכונים/ תכנון הערכה וזיהוי סיכוניםאחריות בעבודות בנייה/בטיחות המבנה/תחזוקה חכמהדיני תכנון ובנייהחוק מכרתיק רשם הקבלניםמרחבי תכנון וגבולותיהםתקנים ומפרטים טכנייםצפויי אבן/יתרונות וחסרונותחידושים באינסטלציה סניטאריתאלמנטים של קירות מסךאלמנטים מתועשים במבנים/הנחיות ופתרונותבנייה ירוקה/חסכון והתייעלותיועצים ואינטגרציה בין יועציםניהול תכולת הפרויקט W.B.Sניהול צוות הפרויקט

סגל מרצים

רכז מקצועי: מהנדס דני ח. בכיר מומחה לניהול פרויקטים
מהנדס יוסי ר. רשם הקבלנים (משרד הבינוי) מנהל הנדסה יו”ר ועדת מכרזים (ל)
מהנדס אבי ר. , יועץ בכיר פרויקטים חבר הנהלת PMI


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בקורס ניהול פרויקטים תוענק:
תעודת גמר “מנהלי פרויקטים בכירים בנייה ותשתיות P.M.B” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב