ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » שמאי נזקי רכוש / סוקר סיכונים והגנות

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

שמאי נזקי רכוש / סוקר סיכונים והגנות

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

2 תעודות בקורס אחד. עפ”י חוק מס רכוש פיצויים פקודת הניזקים סעיף 35. PROPERTY DAMAGE APPRAISERS.
שמאות רכוש עוסקת בכל היבטים של הטיפול בנזקים בבדיקות הכיסוי של הרכוש המבוטח (למעט כלי רכב ומקרקעין) הנגרמים כתוצאה מנזקי אש שריפות ,נזקי מים נזילות  נזקי צנרת ,רטיבות שינוי מתח חשמל, הערכות שווי תביעות ביטוח אבדן מוניטין וזכויות וכן בהערכת השווי הכספי של הרכוש אשר ניזוק (פריצה שיטפונות נזקי טבע נזקי טרור לביצוע אומדני נזקים למבנים שלמים הערכת שווי מלא לחנויות או ספקים ואף למכונות וציוד במפעלים).
תפקיד שמאי הרכוש הוא תפקיד בכיר ומהווה קו הגנה מקצועי בהערכת שווי נזק לרכוש במקרה שריפה אסונות טבע טרור מלחמה.
שמאי רכוש הינו מקצוע נדרש ומבוקש מול הקהל  הרחב ,בתי משפט, עו”ד, חברות  ביטוח, ארגוניים פרטיים ורשויות ציבוריות.
שמאי רכוש מומחה בעל הכשרה מקצועית במישלב יש בחוות דעתו כדי להיות כלי מכריע בהליך המשפטי לחוות דעתו יש משקל בטיפול בנזקים לרכוש של פרטי /חברה, ובמקרה שאין הרכוש מבוטח אומד את הנזק לצורך תביעה כנגד גורם הנזק.
מטרת הקורס הינה הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע לביצוע מתן חוות דעת מקצועית התמקצעות הרחבת ידע בשמאות רכוש הערכת נזקי רכוש לצורך הגשת תביעות לחברות ביטוח, בתי משפט, הרשות המקומית לתביעת מלוא הזכויות.


קהל יעד ותנאי קבלה

הקורס מתאים לבעלי רקע בתחום הביטוח , ולעוסקים בענף השמאים , כמו כן מתאים לעובדי הנדסה בניה איתור ופיקוח , כלכלה שעוסקים בתחום נזקי רכוש


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לשמאות רכוש  המצב החוקי והמשפטיתפקידו של שמאי רכוש וחקלאותמבוא לעולם הביטוח פוליסת ביטוח דינים ויסודותחוות דעת שמאי, סוגי שמאיים, רגולציה, סודות המקצועמעמדו של שמאי רכוש ,חוות דעת מומחה כלים להצלחהשמאי מטעם חב’ הביטוח, שמאי פרטי, שמאי מהמדינהעקרונות לכתיבת חוות דעת שמאי- כלים מקצועייםדיני ראיות למי מופנית חוות הדעת ,מתי תוגש לבית המשפט, מבנה חוות הדעת ,רזומה ,ניסיון כתבי כמויותנספחים, שכ”ט שמאי, מועד הגבייה ,שכ”ט באחוזים שת”פ/התמודדות מול מס רכוש/גורמי חוץטבלאות להערכת שווי אובדניים מס רכושחוות דעת מס רכוש, רגולציה פרקטיקהעבודות שמאים מול מחלקת תביעותעבודה מול בתי משפט, עו”ד, חוות דעת משפטיותדירות, עסקים, מבנים, ונזקים במבנים תהליכי בנייהעקרונות בנייה ,יסודות ,שלד, גמר, צמודות מבנה תכולה צנרת מים חמים וקרים סוגי צנרת ,ניקוז ,מערכות מיזוג אויר סוגי ריצוף.התמקצעות: סיקור סיכונים ,עריכת חוות דעת  ושומותנזקי אש, נזקי פריצה, שמאות אלמנטארית מס רכוש תביעות נזקי מים רטיבות עובש וצנרת, שיקום נזקיםביטוח הנדסי, אובדן רווחים, נזקי בנייה, הגנות חכמותתמחור לפי מחירון דקל מחירוני ספקים  מחירוניםשיטוח הערכה, הפחתת בלאי שימוש, נוסחאותוטבלאות מס רכוש כלים מעשייםהתנהלות השמאי נזק בחוות דעתעלויות השיקום שימוש במומחים חיצוניים עלויותשכ”ט ביטוח עבודות קבלניותהתנהלות מול תביעת ביטוח – כלים ומידעחוק חוזה הביטוח, סעיפים עיקרייםפוליסת ביטוח, הכרות עם המסמכים העיקריים של הפוליסה קריאת פוליסה ,זיהוי המבטח ,והמבוטח הרחבות וחריגים, מה הם פוליסות תקניות, מקרה ביטוח, גבולות אחריות תקופת האחריות תקופת הביטוח, התיישנות תביעות ביטוח, פוליסה על בסיס מועד אירוע מול פוליסה  על בסיס הגשת התביעה.גיבוש אסטרטגיה בתביעת ביטוח- ניתוח בעלי ענייןתחקור המקרה קבלת מסמכים רלוונטיים הערכת סיכוניםפגישה עם הלקוח. התיישנות בדיקת פוליסת הביטוחותוקף הכיסוי התנהלות מול חברות הביטוח והגורמים מטעמה ,הודעה לחברת הביטוח על מקרה ביטוחמעורבות סוכן הביטוח, סכום שאינו שנוי במחלוקת פרקטיקה  בכתיבת חוות דעת נזקי מים וצנרתתרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאםפרקטיקה בכתיבת חוות דעת נזקי אש ודליקותתרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאםפרקטיקה בכתיבת חוות דעת נזקי מבנים ותשתיותתרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאםמהות חקירת נזקי רכוש (שמאי חוקר)רול חדשות וקישורים נוספים,You can press Enter to skip to the next areaמודלים לתחקור אירועים בדגש על שיטת ה M5שאלות יסוד בחקירת נזקי רכושכלים נכונים ואמצעים לחקירה/איסוף מידעניתוח חומר החקירה – כלים וקווים מנחיםעקרונות בכתיבת דו”ח מסכם לתחקירתרגיל בכתיבת דו”ח מסכם והצגתואחריות מקצועית נושא משרה שמאי רכוש חקלאותפוליסה, גבולות אחריות, הגדרת עיסוק נזקי מים  הצפה ורטיבות נזקי צנרת מיםנזקי צנרת קרים/ חמים ניקוז / דולחים הצפה, חדירות מי גשםמהות הנזקים שנוצרים, איתור נזילה פעילה ,יבוש מול החלפהבטון וברזל זיוןכלי עזר מקצועיים לאיתור מקורות הנזק צילום תרמוגפיה מעשינזקי אש שריפות התלקחות עבודה מול חוקרי שריפותגורמים שכיחים לשריפות, מוצרי חשמל ואלקטרוניקהנזקי אש, נזקי כיבוי ופיח, חיטוי שיקום נזקי אשחקירת דלקות מי הם חוקרי הדלקות ומעמדם.רשות הכיבוי ודוח חוקר נציבות כבוי אשכללי עשה ואל תעשה באירוע נזקי אש בהיבט המשפטינזקי קונסטרוקציה  נזקי רכוש חבות  צד ג’תמ”א 38 התחדשות עירונית ,תשתיות נזקים לפרוייקטיםולמבנים סמוכים, נזקים לצדדי ג’קבלנים ביטוח, קבלנים ונזקי קבלניםנזקי ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) וכלי יצור מכונות לתעשייהסוגי צמ”ה  סוגי נזקים ,פוליסות ביטוח רלוונטיותסוגי הציוד ונזקי מנופים עגורני צריח ומתקני הרמהתאונות ,נזקים נפוצים, חקירת תאונות מנופיםפוליסת ביטוח רלוונטיותבניית כתבי כמויות  הצעות מחיר / תמחורכתב כמויות סעיפים נפוצים ,כמויות  מול פאושליהצעות איך בונים מחיר של קבלנים מקורות עזר לתמחורהתייחסות לסעיפי כתבי הכמויות לימוד כל אחד לעומקגיבוש סכום התביעהבדיקת היקפי הכיסוי הביטוח לפי פרקי הפוליסהביטוח חסר ,ביטוח כפל, נזק מבוטח מול פיצוי בגין הפרת חוזה הביטוח פס”ד הדר נ’ אחד העם שיפוי מול כינוןעבודת המומחים חוות דעת תומכתשמאי, מהנדס חוקר שריפות, מהנדס חשמל רו”חאובדן רווחים איתור נזילות, בדיקות לחות, בדיקת מזהמים ,בדיקת ריצוף, מהנדס טקסטיל , מומחה עץ, מומחה לחיתוםיועץ ביטוחפוליסה לביטוח דירה ותכולתה פוליסה תקניתפוליסה לביטוח עבודות קבלניותפוליסה לביטוח חבות מוצר | פוליסה שבר מכניפוליסת אש כל הסיכונים אמצעי מיגוןסקר מיגונים ,סוגי אמצעי המיגון, קשר סיבתי, הפרהבדיקת אירוע נזקי חקלאות  עריכת שומה לשווי רכושפוליסות רלוונטיות סוגי נזקים אומדן נזקים חקלאייםלול, מטילות ,גידול פטם לבשר, רפת חולבות מטעים גד”שנזקי טרור  ומלחמה- עריכת אומדנים עבודה מול מס רכוש קרן פיצוייםאיך בונים כתב כמויות סעיפים נפוצים ,כמויות  מול פאושלישיטות להערכת יצירות אומנות ,אספנות, תכשיטים דברי ערךמינוי שמאי מומחה מטעם מגשר/ בתי משפטתפקידו של השמאי  בביקור בנכס אתיקה מקצועיתאיך להתמנות כשמאי רכוש מטעם בית המשפטחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט שאלות הבהרות שכ”טהעברת התיק לעו”דבאיזה שלב מומלץ שכ”ט שמאי שכ”ט עו”ד הגשת מסמכיםשכ”ט בגין המשך עבודת השמאי התייצבות לחקירהאיסוף ממצאים עדויות וניתוח חומר החקירהאופן איסוף הממצאים בהתאם לשיטת 5 הגורמים.תרגול וסימולציה של גביית עדויות.אופן כתיבת – ממצאים, מסקנות, המלצות, לקחים.מעמד השמאי בישראל  כללים רגולציהפרויקט  יישומי +בוחן מסכם וסיורים מקצועיבצוות המרצים מהנדסים מומחים, שמאים,  עו”ד, חוקריםובכירים מתחום ביטוח אלמנטארי  נזקי רכוש וסקר סיכונים

סגל מרצים

רכז מקצועית: רכז מקצועי שמאי מכריע יצחק הפרץ מבחירי השמאים בישראל  מומחה פקודת הנזקים, נזקי מים/ אש,
בצוות בכירים מעולם שמאות רכוש / מהנדסים / עורכי דין /  חברות הביטוח , סוקרי סיכונים.


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענקנה:
תעודות גמר של שמאי נזקי רכוש, ותעודה של סוקר סיכונים והגנות.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:00-21:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב