ראשי » מאמרים » חשב שכר – מהות התפקיד

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורסים בתחום זה

חשב שכר – מהות התפקיד


חשב שכר הוא תפקיד חשוב ומהותי שלא ניתן לוותר עליו בכל חברה או ארגון שמועסקים בו עובדים. יש הרבה מאד מה לדעת אודות התחום של חישוב נכון של שכר ולמרות חוקים ותקנות שקיימים מטעם רשויות המיסים במדינה – כל עובד שונה מאחר ולכל אחד יש הקלות, הטבות או דרך שונה לחישוב השכר שמגיע לו בגין עבודתו בחברה. בנוסף לכך, הוראות שונות מתעדכנות מעת לעת וחשוב מאד שמי שאמון על תשלום השכר לעובדים יידע היכן להתעדכן על מנת להישאר תמיד עם האצבע על הדופק ולשלם לעובדים בדיוק את השכר המתאים להם, שמגיע להם ובדרך החוקית והמקובלת.

 

מה תפקידו המדויק של חשב השכר?

 

השכר של עובד מורכב מכמה וכמה סעיפים. חלקם זכויות סוציאליות שעל המעסיק לשלם על פי החוק, חלקם התחשבנויות או קיזוזים שבין העובד למקום העבודה וחלקם סעיפי השכר שסוכמו בינו לבין המעסיק. לאחר חישוב מדויק של השכר שאמור לקבל העובד בגין עבודתו בלבד – יש לנכות מהסכומים האלה תשלומים שעל העובד לשלם לרשויות המיסים – מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי, תשלום בגין פוליסת ביטוח בריאות או כל תשלום אחר שאמור להיות מנוכה מהשכר של העובד. ניתן לחשב את הפרטים הללו במערכת שכר מתקדמת. הטמעת מערכות שכר נחוצה בחברות גדולות המעסיקות חשבי שכר בתוך החברה. לאחר ניכוי זה יתקבל השכר שיועבר לחשבון הבנק של העובד – הנטו. לכל עובד יש חישובים שונים הנכונים ומתאימים לו ותפקידו של חשב השכר לוודא שבתלוש השכר מופיעים הסעיפים הנכונים.

איזה ידע דרוש לחשב השכר?

 

כאמור, חישוב שכרו של עובד אינו עניין של מה בכך. ידע רב דרוש על מנת לבצע את התפקיד כמו שצריך מבלי לפגוע בשכרו של העובד או במאזן הכספי של הארגון. חשב השכר מתפקד גם כחוליה מקשרת בין העובד או הארגון לבין מוסדות המדינה בכל מה שקשור לקבלת אישורים או הגשת בקשות, כמו וידוא מניין נכון של נקודות זיכוי למס הכנסה, היעדר חוב לביטוח לאומי או חתימה על הטפסים הנדרשים לצורך העברת התשלום לחברת הביטוח. דבר נוסף וחשוב שחשב השכר אמון עליו הוא וידוא שכל תלושי המשכורת של כלל העובדים (זוטרים ובכירים כאחד) נכונים ומעודכנים בטרם ייתן את ההוראה הסופית להעביר את סכומי הכסף לבנק.

 

חשיבות ואחריות בתפקיד אחד

 

אין ספק שעל כתפיו של חשב השכר מוטלת אחריות לא קטנה. כאשר תתגלה טעות בחישוב שכרו של עובד זה או אחר, ללא קשר האם הטעות היא לטובתו או לרעתו של העובד – יש לכך השלכות רבות הן עבור העובד והן עבור הארגון. יש חשיבות עצומה לדיווח נכון ומדויק של כל הנתונים הדרושים למוסדות המדינה על מנת ששכר העובדים יחושב כמו שצריך וכמובן יועבר לחשבון הבנק שלהם כפי שסוכם בתנאי ההעסקה שלהם. כל חריגה עלולה לפגוע ביחסי האמון בין העובדים לארגון ולכן יש להימנע מטעויות.

* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב