ראשי » מאמרים » כיצד אפשר להצליח בלימודים?

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורסים בתחום זה

כיצד אפשר להצליח בלימודים?


כל אדם רוצה להצליח בחיים, להגשים את עצמו ולממש את הפוטנציאל שיש לו. לכל אחד התכונות והמאפיינים שלו, אלה אשר קובעים את האישיות שלו ומכוונים אותו לכיוונים כאלה ואחרים של תעסוקה או לימודים. כיום ישנן אפשרויות רבות שאפשר לפנות אליהן כך שתהיינה מתאימות לכישורים ולחוזקות של כל אחד. אחת מדרכים אלה היא לימוד במכללות המקצועיות. אלה – כשמן כן הן – מלמדות מקצועי מעשי ויישומי ולאחר הלימודים ניתן מיד להשתלב בשוק העבודה באותו המקצוע. כך נחסכים מהלומדים נתונים או נושאים תיאורטיים שפחות רלוונטיים לעבודה המעשית בשטח והם לומדים אך ורק את מה שבאמת צריך לדעת על מנת לעבוד, להציע שירותים או להיות העובדים הטובים ביותר שהם יכולים.

מה לומדים במכללות מקצועיות?

כאמור – התכנים הנלמדים הם אלה שהתלמידים יזדקקו להם עת ייצאו אל שוק העבודה ויצטרכו להוכיח שהם יודעים מה לעשות ואיך לבצע את העבודה המעשית. נושאים תיאורטיים שפחות רלוונטיים או שמשמשים בדרך כלל על מנת להרחיב את האופקים ולהוסיף נקודות מבט נוספות ומעניינות – לא יילמדו על מנת שלא לבזבז את הזמן או שלא לבלבל את התלמידים. רק מה שחשוב, נחוץ ודרוש עבור העבודה בשטח יילמד. כמובן שנושא זה כפוף לשיקול דעתו של מי שאחראי על תכניות הלימודים במכללה המקצועית אך גם לו יהיה חשוב שהלימודים לא יארכו יותר מפרק הזמן הדרוש והנחוץ. במקרים רבים יתבססו הלימודים על התנסויות מעשיות, סדנאות או הדמיות לעבודה האמתית.

מה בנוגע למסלולי לימוד במוסדות לימוד אקדמיים?

הלימודים באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות שונים מאד מאלה המועברים במוסדות הלימוד המקצועיים. כאן נלמד חומר תאורטי רב, שאת הלימוד, ההפנמה והיישום שלהם מציגים התלמידים בכתיבת עבודות סמינריוניות המקיפות נושאים רבים ונקודות מבט שונות אודות הלימוד. במקרים רבים יציגו הסטודנטים מחקר חדש לגמרי בנושא שאותו הגו והם מבצעים בעצמם את כל השלבים הדרושים לשם הוכחת או הפרכת הטענות שהעלו.

העבודות והמטלות שמגישים הסטודנטים אינם קיימים במוסדות הלימוד המקצועיים וכך בעצם טמון ההבדל בין אלה לבין אלה – הוכחת הלימוד והבנת החומר מבוטאים על ידי משימות מעשיות אשר מדמות את העבודה שיצטרכו לבצע התלמידים לכשיסיימו את הלימודים. זו הסיבה שמטלות אלה הן גם המבחן האמתי, שכן בעיות או אתגרים המועלים במטלות יכולים להיות מנת חלקם של הבוגרים שיסיימו בהצלחה את הלימודים ויגיעו אל שוק העבודה, אל הלקוחות ואל המצב שבו מתן תשובה או ביצוע העבודה מוטל עליהם.

* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב