ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מדביר שטחים פתוחים
מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / חיפה / דרום (מושב אחוזם)
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

הקורס הראשון לרישיון מדביר שטחים פתוחים!
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע”ו–2016 – מטרות החוק ועקרונותיו, הגדרות ומונחים, חובות המדביר לפי החוק לרבות לפי תקנות מכוחו, ואישור חריג לביצוע הדברה
מטרת קורס הינה הקניית ידע וכלי עבודה מקצועיים, לקבלת רישיון מדביר שטחים פתוחים והכנתך לבחינות ההסמכה.


קהל יעד ותנאי קבלה

רישיון  של מדביר ביתי חובה  שנה וותק, ללא רישום פלילי.
הגשת דוח ביצוע פעולות הדברה במדביר ביתי כ- 30 עבודות בהתאם לרישיון.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא לביולוגיה ואנטומולוגיה – ריענוןמבוא ללחימה במזיקים – מפגע ומטרד מזיקים, סוגי הנזק לרבות מחלות המועברות על-ידי מזיקים, ניטור, פעולות מניעה ואמצעי טיפול, ממשק משולב להתמודדות עם מזיקיםריענון צרעות ונמלים וזבובים + זבוב החול | מיני פולשיםתיקנים פסוקאים ומזיקי מזון ורכוש פרעושים וקרציותתהלוכן האורן ודובון הקיקיון | פשפש מיטה | טרמיטיםריענון מכרסמים | יונים, דרור הבית, עורביםתכשירי הדברהקבוצות החומרים הפעילים ודרכי פעולתם – ריענוןמתכונים וסוגיהם – ריענון, ערפול, איבוקתווית תכשיר – ריענוןמיהול, חישובים ומינונים – ריענון,דגש על כמויות גדולות| עמידות – ריענוןעזרה ראשונה,בדגש על טיפול בנפגעי הרעלה מחומרים מסוכניםניטור, שיטות ניטור הדברה משולבת מכשור ושיטות יישוםשיטות היישום לפי מתכון – ייעודי למבנים ולשטחים פתוחיםמכשור ידני נישא (מכני ומוטורי), מכשירים נישאים ברכב, מכשירי ערפולתכנון וניטור  בפעולות מורכבותתכנון פעולות בהיקף גדול ולאורך זמן – מוסדות ציבור וחינוך, שטחים פתוחים, מפעלי מזון, מוסדות רפואייםמערך ניטור שיטתי לזיהוי מניעה, קביעת סף לטיפול, הערכת הצלחה של פעולות הדברהרעילות וטוקסיקולוגיה, בטיחות ומיגון – ריענוןאמצעי זהירות בביצוע הדברה – התמודדות עם אוכלוסיות מיוחדות, עקרונות וסיבות לקביעת זמני כניסה ויציאה, שילוט ואזהרת הציבורציוד מגן ובטיחות בעבודה – סוגים של ביגוד מגן, כפפות, מסיכות ומיגון נשימתי, והוראות בטיחותחישובים כולל תהלוכן האורןהדברות בבתי חולים, גני ילדים, מוסדות ציבור,מפעלי מזון, מסעדותסיור + מעשי לחצי כיתה, חצי שני זיהוי מזיקיםמבחן מעשי לפני מבחן | מבחן פנימי+ לחימה במזיקיםתרגול בטיחות וגהות, פעילות בעת אירוע, נטרול חומרים, תשאול מזמין העבודה, תשאול אחראי במוסדות ציבורים,עסקים, אופן סילוק והשמדת חומרים ותכשירים פג תוקף. הפעולות הנדרשות בעת אירוע הרעלה או חשש להרעלה.תרגולים חזרות מרתונים| ספר אוגדן קורסקורס מצולם 24/7 מפגשים מוקלטים VODכניסה לפורטל מדביר שטחים פתוחים אחסון והובלה של חומרי הדברהריענון טוקסיקולוגיה (MSDS, הובלת חומרים, בטיחות שילוט,  ציוד מגן , דרכי חשיפה ואחסוןחובות המדביר – ריענוןרישוי – חובת הרישוי, סוגי רישיונות מדביר, ההגבלות על בעל רישיון מדביר בדירות, תהליך קבלת רישיון וחידושו, תנאים לקבלת רישיוןשלבים מחייבים בפעולת הדברההממשק עם מזמין ההדברהחוק החמרים המסוכנים, התשנ”ג-1993; תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ”ד–1994

סגל מרצים

רכז מקצועי: אורן ג. –  מומחה להדברה ושטחים פתוחים
מהנדס הבטחת איכות ביוטכנולוגיה B.Sc


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / חיפה (צ'ק פוסט) / דרום (מושב אחוזם).
מסלול ערב


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב