ראשי » מים תשתיות, שפכים ואינסטלציה » מפעיל מקצועי למכוני טיפול וטיהור שפכים (מט”ש)

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

מפעיל מקצועי למכוני טיפול וטיהור שפכים (מט”ש)
מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב
מתכונת למידה
פרונטלית


הקורס ומטרותיו

הקנית ידע מקצועי/ עיוני, לאנשי תפעול ותחזוקה במכוני טיפול בשפכים בהיבטים טכנולוגיים, בריאותיים כלכליים ואיכות הסביבה , התמקצעות בתהליכים וציוד מקצועי לשיפור תפקוד מכוני הטיפול בשפכים באיכות מי הקולחים ומזעור נזקים סביבתיים. תוך הקניית כלים טובים מהקיימים לתפעול, תחזוקה נכונה ומונעת תקלות, המידע שנלמד בקורס הינו בעל חשיבות מרכזית בעבודתו של מפעיל מט”שים ומהווה קירטריון חובה בדרישות לקבלת התפקיד בעתיד.


קהל יעד ותנאי קבלה

קבלני מים ואינסטלציה ,מנהלי אחזקה,רכז בינוי,ע.מכוני מים, תאגידי מים, תברואנים ברשויות,ע.מעבדות חב’ הנדסה ופיקוח.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד סקירת תפקידי מפעיל מט”שיםהטיפול בשפכים – מיקרוביאלים ופיזיקוכימיים מתקנים   ותחזוקהתהליכי טיפול בשפכים נוזל בוצה הצגת תזרימים שוניםהיבטים תברואתיים בטיפול בשפכים/טיפול בכשלים הנדסיים בתהליכי הטיפולחקיקה בתחום הטיפול בשפכיםתקנות משרד הבריאות מי קוליחין שפכים ובוצהקדם טיפול במתקנים הנחיות הפעלה ותחזוקהדרישות לגבי תחזוקה תקופתיתבטיחות/וגהות   במ”טשיםתהליכי הטיפול הביולוגי- גישות הענףפתרון בעיות בעזרת חישובים הנדסייםטיפול בבוצה היבטי תכנון ותפעולשיטות חיטוי מקובלות במתקנים-פתרונותבדיקות מעבדה לתפעול מט”ש איתור וזיהוי רעלניםתהליכי טיפול בבוצה/שפכים תעשייתייםתהליכי טיפול בבוצה/שפכים תעשייתייםתרגול ערכות שדה – ניתוח תוצאות דיגוםתוכנית בקרה במטש”ים/ תיעוד דווחמשאבות תכנון אחזקה ומניעת כשליםניטור ודיגום שפכים-אמצעי דיגום תכניות בקרה וניתוח    תוצאותאחזקה וכיול / מכשירי ניטור בקרהתפעול מערכות מכאניות/בוצה, סחרור ביוגז ועוד..תרגול   וסיור מעשי במ”טשיםביצוע דיגום בדיקות מעבדה וניתוח תוצאות – jar – testתרגולים מבחן מסכם
  • סיור מקצועי

סגל מרצים

מהנדס אריק ש. – יועץ בכיר לטיפול בשפכים
מהנדס סלבה ש.
מהנדס דוד ר. – מומחה לטיפול בבוצה תכנון מערכות ( משרד להגנת הסביבה)
ד”ר אבי פ. – מומחה שפכים תעשיתיים
מהנדס אמנון י. – יועץ מומחה משאבות ומערכות שאיבה
מר קרול א. – יועף בנושאי בטיחות וגהות


תעודות

לתלמידים שסיימנו בהצלחה את לימודיהם, תוענק:
תעודת של מפעיל מקצועי למכוני טיפול בשפכים בפיקוח רשות המים .
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום
* למשתלמים כימי כשירות לממונה בטיחות – לא תיתן אפשרות בזום


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית.
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!

מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:

 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב